Ecolor Green

Het innoverend en legklaar groendak systeem voor hellende en platte daken

Ecolor Green Packshot_Hydropack_Ecolor Green

Het innoverend en legklaar groendak systeem van Eternit, dat zowel voor hellende als voor platte daken een eenvoudige en betrouwbare oplossing biedt.

Voordelen en eigenschappen

  • Meest betrouwbare groendak voor hellende daken
  • Mooi esthetische toepassing
  • Waterretentie van 45 liter/m² op een vlakke ondergrond
  • Absorptie van CO2 en fijn stof
  • Verbetering van het thermisch en akoestisch comfort

Principe

Het ECOLOR GREEN systeem is een totaalconcept, waarbij een dak met Ecolor of Ecolor Extra golfplaten wordt voorzien van groenbakjes. De hellingsgraad van het dak kan variëren van 5° tot 30°. De voorgecultiveerde begroeiing in de groenbakjes (Hydropacks) bestaat uit een mix van 10 soorten sedums. De Hydropacks combineren alle elementen van een groendak en dit in één enkel gebruiks-en legklaar systeem: 

  • Begroeiing
  • Substraat
  • Filter
  • Drainage 
    Packshot_Hydropack_Ecolor Green 

Onderhoud

ECOLOR GREEN vergt een gering onderhoud. Er wordt aangeraden 1 maand na de installatie en maximaal tweemaal per jaar (bij voorkeur bij het begin van de lente en bij het einde van de herfst), de groenbakjes te ontdoen van onkruid en andere vegetaties welke niet thuishoren in een groendak. Het regenwater moet vrij afgevoerd kunnen worden. Sedumplantjes blijven bij voorkeur  niet te lang bedekt door bladeren. Bemesting en besproeiing helpen de sedumvegetatie in optimale omstandigheden te houden. ECOLOR GREEN schrijft in sommige gevallen het plaatsen van een geautomatiseerd sproeisysteem voor.

Technische documenten