Asbest verleden

Gedurende een groot deel van de vorige eeuw werd asbest zowel in België als elders op ruime schaal toegepast omwille van zijn isolerende, hittebestendige en materiaalversterkende eigenschappen. Eternit was één van de vele ondernemingen die ooit asbest hebben verwerkt, met name in de productie van asbestcement. Asbestcement is slechts één van de vele toepassingen die ooit in België voorkwamen. Andere niet-Eternit gerelateerde toepassingen waren asbestremvoeringen in wagens, asbestisolatie rond verwarmingsleidingen, spuitasbest in de scheepsbouw en gebouwen, asbesttextiel, e.d.

In België waren in de vorige eeuw in de asbestcementproductie naast Eternit nog vijf andere producenten actief (Alfit, Coverit, JM Ballmat, Modernit en SVK). Daarnaast werd er op grote schaal asbestcement geïmporteerd.

Als gevolg van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten werd in de loop van de vorige eeuw duidelijk dat asbestvezels bij inademing schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Om die reden werd het gebruik van asbest in België strikter en strikter gereglementeerd en uiteindelijk in 1998 verboden. Eternit is na een overgangsperiode in 1997 gestopt met de productie van asbestcement-bouwmaterialen in België.

Ondanks het feit dat het gebruik van asbest in België en Europa inmiddels al geruime tijd verboden is, wordt onze samenleving vandaag nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van het gebruik van asbest in vele verschillende toepassingen in het verleden.

Ook Eternit betreurt zeer dat, mede gezien de lange latentietijd (de tijd tussen de eerste blootstelling aan asbest en de diagnose) van gemiddeld bijna 45 jaar helaas nu nog mensen, waaronder voornamelijk (voormalige) werknemers, een mesothelioom ontwikkelen.

Op deze pagina vindt u een aantal veel gestelde vragen met daarbij in algemene zin de bijhorende antwoorden op basis van de thans (2013) aan ons bekende gegevens. De antwoorden beogen geenszins in alle opzichten volledig of uitputtend te zijn of ieder detail te bespreken. Voor verdere of meer gedetailleerde informatie kunt u zich wenden tot de bij een aantal antwoorden opgegeven bronnen dan wel uw eigen gemeente.

  • Asbest: algemeen 
  • Eternit en asbestcement
  • Asbestbeleid Eternit 
    •