Kostprijs en subsidies

Kostprijs

  • Opleidingen Dak & Gevel: € 130 per dag (8u) per werknemer (excl. BTW)
  • Opleidingen Lood & Zink: € 145 per dag (8u) per werknemer (excl. BTW)

Subsidies voor arbeiders (PC 124 “Bouw”)        

Als erkend Constructiv opleidingscentrum worden de opleidingen voor werkgevers en werknemers op een financieel gunstige manier aangeboden. De sectorale tussenkomsten zijn van toepassing voor arbeiders die behoren tot het Paritair Comité 124.

Uw bouwbedrijf geniet van €10 tussenkomst in de opleidingskost (incl. BTW) per uur per persoon.

Constructiv betaalt een stuk van de  loonkost terug voor opleidingen tijdens de werkuren.

conform is erkend voor winteropleidingen! Informeer naar de gunstige voorwaarden bij Constructiv of bij vzw conform (info@conform.pro).

 

Subsidies voor werkgevers en bedienden (PC 200)

Voor bedienden betaalt Cevora een deel van de uitgaven terug met een minimum aan administratieve formaliteiten. 

Als werkgever van het APCB, kan u een premie aanvragen voor een opleiding die u voor uw bedienden van 50 jaar of ouder organiseert. Bovendien kunt u ook premies aanvragen voor bedienden jonger dan 50 jaar op voorwaarde dat uw onderneming een opleidings-plan heeft geregistreerd in het kader van de sectorale CAO van 12 december 2013. 


Extra subsidie via de KMO-portefeuille

U dient uw aanvraag in met het erkenningsnummer van vzw conform als opleidingsverstrekker. Dit nummer is DV.O103466

De subsidieaanvraag moet uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de start van de opleiding in orde zijn. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op subsidie!

Om uw aanvraag te doen, heeft u nog geen factuur nodig!

Bevestiging en annulering van uw inschrijving

Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging met praktische informatie.  

Kan u om een of andere reden toch niet aan de opleiding deelnemen, dan dient u ons ten laatste 1 week voor de voorziene startdatum te verwittigen.

In geval van laattijdig of niet verwittigen, zal er 75% van de volledige opleidingskost aangerekend worden.

 

 

 

 logo conform vzw

 


 vzw conform - Kuiermansstraat 25 - 1880 Kapelle-op-den-Bos