Optiweb

Wat is Optiweb?

Optiweb is een online optimalisatieprogramma op de website van Eternit. U kan er specificaties ingeven van te verzagen gevelpanelen in functie van de modulatie op de gevels van een woning of utiliteitsbouw.

Ga naar de Optiweb applicatie

Hoe werkt Optiweb?

Heel eenvoudig! Geef eerst uw login en paswoord in, gevolgd door een stuklijst. Elk project wordt geregistreerd onder een uniek klantnummer, en kan later nog worden aangepast of opnieuw berekend in functie van uw eigen voorraad. Geef per project productnaam, kleurcode, dikte van de panelen, lengte en breedte (in mm) en het aantal te verzagen panelen in.

Na het ingeven van deze gegevens zal het programma berekenen hoeveel standaard, korte en lange platen nodig zijn om uw bestelling te verzagen, en ook het aantal Lm zaagsnede dat de zaagmachine moet maken.

Door dit resultaat te vermenigvuldigen met onze tariefprijzen kunt u een volledige kostprijsberekening maken.

Met Optiweb kunt u deze berekeningen en meetstaten meteen doormailen als bestelling naar de besteldienst van Eternit NV

De berekening wordt uitgevoerd op basis van de door de klant ingevoerde meetstaat. De klant is als enige verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de metingen en voor het correct aanleveren van alle relevante gegevens. Eternit NV kan nooit verplicht worden om deze gegevens te verifiëren of aan te vullen. De gevolgen van eventuele meetfouten blijven volledig voor rekening van de klant. Evenmin kan Eternit NV op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten die voortvloeien uit het gebruik van de berekeningsmodule. Niettemin en onverminderd het voorgaande, kan Eternit NV contact opnemen met de klant als wordt getwijfeld aan de juistheid en/of volledigheid van de gegevens die de klant heeft aangeleverd. Als Eternit NV de klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Eternit NV ertoe overgaan de bestelling te annuleren of de uitvoering ervan voorlopig op te schorten.

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS
Tel. 015/71 71 71
Fax 015/71 71 79
RPR Brussel
BTW BE 0466 059 066
Bankrekeningnummer: KBC 482-9098061-09

Optiweb handleiding