Veiligheid en gezondheid

Safety is key

Veiligheid en gezondheid op de werkplek zijn bij Eternit topprioriteit. Het is een zaak van iedere werknemer en we hebben éénieders actieve medewerking en positieve houding hierbij nodig.

Veiligheid bij Eternit
Veiligheid bij Eternit

We verbinden ons om een nette, gezonde en veilige werkomgeving te realiseren voor iedereen die werkzaam is bij en voor Eternit NV. Nul ongevallen en geen beroepsziekten zijn onze enige aanvaardbare doelstellingen. 

Wij beheersen de risico’s voor gezondheid en veiligheid door de fysieke, fysische, chemische, ergonomische, biologische en psychologische gevaren en risico’s op het werk te identificeren, te controleren en te verminderen. Wij willen de blootstelling van medewerkers en anderen aan mogelijke gevaren tijdens onze activiteiten minimaliseren. De risico’s dienen continu beheerst te worden door een structurele en planmatige aanpak. 

In de praktijk vertaalt dit zich door samen met onze medewerkers in te zetten op risicoanalyses en incidenten te melden. Daarnaast investeren we steeds in het verder verbeteren van de technische beveiligingen van onze installaties met duidelijke veiligheidsvoorschriften. Samen met training en opleiding en het gebruik van de juiste PBM’s leidt dit tot een veilige en gezonde werkomgeving. Veiligheid zit stilaan toch wel ingebakken in het DNA van alle Eternit medewerkers. Het maakt deel uit van wie we zijn en wat we doen.

Eternit NV behoort tot de Belgische holding Etex Group. Etex Group heeft een wereldwijde marktleiderspositie in het ontwikkelen, produceren en verkopen van geïntegreerde en kwaliteitsvolle bouwproducten en -systemen. Voor onze bedrijfssite in Kapelle-op-den-Bos zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe collega's, en misschien wel naar jou!

Openstaande vacatures