ARDEX E-NOK ONDER DGC 819

Patronen

Dit zijn de mogelijke plaatsingmethodes. De weergegeven minimale dakhelling is de minimale dakhelling gemeten op de leien en niet op het spangebinte.