ECOLOR KNIKST.76 45GR 400.600 RO RBC/HBR

Patronen

Dit zijn de mogelijke plaatsingmethodes. De weergegeven minimale dakhelling is de minimale dakhelling gemeten op de leien en niet op het spangebinte.