ACME HOEKIGE NOK 90° SMOOTH BRIND. KE002

Patronen

Dit zijn de mogelijke plaatsingmethodes. De weergegeven minimale dakhelling is de minimale dakhelling gemeten op de leien en niet op het spangebinte.