Hoe regel je de vochtigheidsgraad in agrarische gebouwen?

Je dieren en landbouwproducten garanderen je inkomen en dus wil je ze zo goed mogelijk beschermen. Het binnenklimaat in je stallen beïnvloedt sterk het welzijn van de dieren. Dat laatste heeft dan weer gevolgen voor de productiviteit. Voor het graan en andere landbouwproducten in je schuren geldt hetzelfde: hoe beter je er de luchtvochtigheid en temperatuur regelt, hoe minder verliezen je lijdt. Correcte ventilatie is de oplossing.

Minder vocht in je gebouwen betekent meer productiviteit

Een hoog vochtgehalte en ongewenste temperaturen in agrarische gebouwen beïnvloeden nadelig de productiviteit van je landbouwbedrijf. Warme, vochtige lucht stijgt op en condenseert tegen het dak. Vervolgens vallen er druppels op je dieren of landbouwproducten.

Als het vochtgehalte in opgeslagen graan en andere oogsten te hoog is, gaan ze beschimmelen, rotten en uiteindelijk bederven. Natuurlijk daalt dan ook de prijs die je ervoor krijgt. Misschien moet je een deel van je oogst zelfs weggooien als die niet langer geschikt is voor consumptie door dieren of mensen. Het vraagt ook veel tijd om de intacte van de bedorven delen van je producten te scheiden.

Bij dieren heeft vocht een nadelige invloed op hun gezondheid en productiviteit. Bacteriën groeien makkelijker in vochtige lucht en bij condensatie. Vaak veroorzaken ze ademhalingsziekten bij je dieren, waardoor je kosten stijgen: hogere rekeningen van de dierenarts, lagere voederconversie, tragere groei, minder melkproductie. Ook staan consumenten steeds kritischer tegenover antibioticatoediening in verband met de productie van hun vlees of melk.

Natuurlijke ventilatie houdt vocht en geuren onder controle

**Natuurlijke ventilatie **is de beste manier om vocht af te voeren uit agrarische gebouwen. Een ander voordeel is dat ventilatie ook onfrisse geuren uit je gebouwen verdrijft en frisse lucht aanzuigt voor je dieren. Het welzijn van je dieren neemt toe en gelukkige en gezonde dieren groeien sneller en produceren meer.

Voor natuurlijke ventilatie moet je een schoorsteeneffect creëren. Warme lucht stijgt op. Als je dus openingen in je dak voorziet - als een soort schoorsteen -, kan de warme, vochtige lucht het gebouw verlaten. Luchtinlaten in de wanden van het gebouw zuigen tegelijk frisse lucht aan. Plaats de openingen wel hoog genoeg om tocht te vermijden.

Verschillende soorten ventilatie

De volgende ventilatiesystemen zijn geschikt voor nieuwbouw en de meeste renovaties.

  • Open nokken (al dan niet afgeschermd): zorgen voor een efficiënte ventilatie en beperken tegelijk tocht. Regen die in de nokzone valt, wordt afgevoerd boven de golfplaten. Extra voordeel: deze nokken kunnen op vrijwel elk daktype worden aangebracht.

  • Daken met tussenruimte: de open tussenruimte tussen golfplaten creëert aanzienlijke ventilatie voor grote agrarische gebouwen en intensieve veehouderij. Daken met tussenruimte laten ook meer daglicht in je gebouw.

*** Ventilerende nokken**, zoals K-ontluchtingsnokken en G-ventilatienokken maken natuurlijke ventilatie van gebouwen mogelijk wanneer regeninsijpeling een probleem is.

Eternit biedt een groot aantal ventilatieoplossingen die compatibel zijn met de golfplaten.

Hoeveel ventilatie is vereist?

Raadpleeg de aanbevelingen voor dierenverblijven in jouw land voor de voorschriften over ventilatie.

Voor landbouwhuisdieren zijn er geen wettelijke normen met betrekking tot ventilatie. Wel zijn er uit onderzoek streefwaarden beschikbaar die een belangrijke richtlijn zijn bij het bouwen van de stal. Uiteindelijk zal er bij het inregelen en afstellen van de ventilatie vooral gekeken worden naar de dieren. Zijn ze gezond, eten en groeien ze goed, zitten ze niet op een hoopje bij elkaar omdat ze het koud hebben of zijn ze sloom van de warmte of van het lage percentage zuurstof in de stal. Een belangrijk punt is dat er geen tocht is ter hoogte van de dieren.

Melkveestallen zijn vaak open en er is met name sprake van natuurlijke ventilatie. Streefwaarden hierbij zijn de nokventilatie (breedte opening nok = 2% van breedte zij-openingen) en de dwarsventilatie (0,75 m opening zijwand per rij ligboxen). Voor een gemiddelde melkkoe en een gemiddelde ligboxenstal is de aanbevolen uitlaat 1.300 cm² en 2.000 cm² voor inlaat per koe.

Bij **pluimvee en varkens **wordt er met name mechanisch geventileerd. Streefwaarde voor varkens is dat de maximale CO2 concentratie niet boven de 3.000 ppm komt, wanneer de varkens in normale doen zijn.

Streefwaarde voor kippen is ook dat de maximale CO2 concentratie niet boven de 3.000 ppm mag uitkomen. Daarnaast is het bij kuikens belangrijk dat de lucht niet te snel stroomt.

Hou er ook rekening mee dat de vocht- en temperatuurregeling in zomer en winter verschilt. In de zomer stapelt de warmte zich op in de stallen en is dus intensievere ventilatie nodig om ze af te voeren.

Op zoek naar deskundig advies?

Ontdek hier de Eternit Quickroofer

De Eternit Quickroofer is een revolutionaire, semi-automatische
machine die Ecolor golfplaten snel en eenvoudig op het dak legt.