Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Eternit heeft de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) opgenomen in haar strategie omdat ze er van overtuigd is dat een lange termijn bedrijfsvisie enkel kan door een optimaal evenwicht tussen mens (people), natuur (planet) en winst (profit) na te streven.

Om de stakeholders en de thema’s die relevant zijn te bepalen heeft Eternit samen met een externe consultant gebruik gemaakt van internationale standaarden zoals ISO 26000 en GRI-rapportering.

People

Mensgericht ondernemen is en blijft voor Eternit een topprioriteit.

  • Voor de eigen medewerkers creëren we een stimulerende en mensgerichte werkomgeving.
  • Ontwikkelingsgesprekken worden jaarlijks voor alle medewerkers georganiseerd om aan elke medewerker een correcte feedback te geven én ontwikkelings- en opleidingskansen voor te leggen.
  • Eternit wenst een constructieve dialoog met de werknemersvertegenwoordigers via de syndicale delegatie en in het CPBW en de Ondernemingsraad.

Stimulerende, veilige en mensgerichte werkomgeving

Eternit Fit and Fun
Eternit Fit and Fun

Eternit is er zich ten volle van bewust dat haar werknemers haar meest waardevolle troef zijn om ook in de toekomst succesvol te zijn. Veiligheid en welzijn zijn daarom een zaak van iedere medewerker, een voortdurend aandachtspunt en een punt voor constante verbetering. Dat is trouwens ook de reden waarom Eternit als een van de eerste bouwmaterialenproducenten gecertificeerd werd volgens de internationale welzijnsnorm OHSAS 18001.

Eerder behaalde Eternit als eerste bouwmaterialenproducent in België ook het internationaal erkende ISO 14001 milieucertificaat, naast het meer gekende ISO 9001 kwaliteitscertificaat.

Eternit hanteert een correcte verloningspolitiek, gaat op een respectvolle manier om met haar medewerkers en streeft naar een cultuur van samenwerken en stimuleert de teamgeest bij haar medewerkers. Zo heeft zij een “FIT & FUN” programma opgesteld dat deze teamgeest door deelname aan sportmanifestaties verder ondersteunt.

Sociaal engagement

Eternit zet zich al jaren in op sociaal gebied zowel in de bouwsector als in de maatschappij in het algemeen.

Eternit opendeurdag
Eternit opendeurdag

Integratie met de buurt

Eternit bevindt zich vlakbij het centrum van Kapelle-op-den-Bos. Een open dialoog en goede communicatie met de buurt zijn dan ook van het grootste belang. Wij zetten alles in het werk om in goed nabuurschap met de lokale besturen en hun inwoners te werken, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Dat vertaalt zich onder meer in:

  • Infokrant voor buurtbewoners
  • Sponsoring van lokale initiatieven zoals jeugdbewegingen, scholen of culturele initiatieven
  • Sporthal en sportterreinen ter beschikking van omwonenden
Eternit Conform
Eternit Conform

Investering in opleidingen

conform is een erkend, duurzaam en toonaangevend opleidingscentrum, opgericht in samenwerking met de Confederatie Bouw Dak (CBD) en Eternit NV, dat de bouwsector ondersteunt in het opleiden en coachen van vakmensen.

Eternit zand sable

Nature

Eternit zand sable

De grondstoffen voor onze producten zijn natuurlijk en met beperkte milieu-impact ontginbaar. Zo zijn kalk, zand, water en klei lokaal in overvloed beschikbaar en zijn houtvezels volledig hernieuwbaar. Bovendien recycleren we het merendeel van het productieafval.

Door continu te investeren in modernere en energie-efficiënte productietechnieken en een zonnepanelenpark, slaagde Eternit erin haar specifieke energieconsumptie en dus ook de CO2-uitstoot significant te verminderen, en zo haar impact op de klimaatsverandering te verlagen.

Eternit transport kanaal canal
Eternit transport kanaal canal

Om vezelcementproducten te maken, hebben we ook water nodig. We willen niet alleen rationeel omgaan met het gebruik van water, maar investeerden ook verder in onze waterzuiveringsinstallatie. Dankzij de gunstige ligging aan het kanaal Brussel-Schelde, schakelde Eternit meer dan 80% van de aanvoer van zand en cement om naar duurzaam watertransport.

Vezelcement laat toe om duurzaam goede prestaties af te leveren met een minimale impact op het milieu en biedt de bouwsector een ongeëvenaard, milieuvriendelijk alternatief voor bestaande producten, zoals geïntegreerde zonnepanelen of geventileerde voorzetgevels.

Etex Group in cijfers

Profit

Etex Group in cijfers

Duurzaam ondernemen betekent de balans vinden tussen sociale belangen, het milieu en het realiseren van financiële resultaten. Deze financiële resultaten zijn noodzakelijk om verder te investeren in een duurzame toekomst van het bedrijf en haar omgeving.

  • Met respect voor het verleden: Eternit heeft vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheidsvisie een beleid opgesteld dat gestoeld is op verschillende pijlers: erkenning en vergoeding van slachtoffers, vermijden van blootstelling en steun aan wetenschappelijk onderzoek.
  • Met de blik op de toekomst: om haar leiderspositie ook op het vlak van duurzaam bouwen te verstevigen investeert zij jaarlijks samen met zusterbedrijven - die gespecialiseerd zijn in IT, Research/Development en Engineering - in innovatieve en duurzame producten en processen.

Eternit maakt deel uit van Etex, een Belgische industriële groep gespecialiseerd in de productie en verkoop van hoogwaardige bouwmaterialen en –systemen.

Ontdek ons uitgebreide productgamma

Vind een plaatser

Zoek je een kwalitatieve dakdekker of gevelplaatser? Eternit heeft een netwerk van ervaren en opgeleide plaatsers die onze materialen kennen en de juiste kwaliteit leveren.

Vind een plaatser in je buurt

Download een inspiratiebrochure

Nog inspiratie nodig? Onze brochures geven je heel wat ideeën over kleuren, texturen en materialen. Download een van onze brochures of vraag een gratis exemplaar per post. 

Kies een brochure