Brandveilige dakbedekking voor stallen, schuren en loodsen

Een brand in je stal, schuur of loods is wellicht de grootste nachtmerrie voor zowat elke ondernemer. Je ziet immers wat je jarenlang opgebouwd hebt voor je ogen verloren gaan. Een brand ontwikkelt zich razendsnel en regelmatig is een gebouw al reddeloos verloren voordat de brandweer ter plaatse is. Hoe kan je het risico op een brand zo klein mogelijk houden? En loop je meer risico als je zonnepanelen hebt?

Kies voor brandveilige materialen, zoals Eternit golfplaten

Je doet er goed aan om voor je stallen en loodsen te kiezen voor brandveilige materialen. Denk bijvoorbeeld aan de dakbedekking: als je kiest voor golfplaten van Eternit, dan ben je zeker van een brandveilige oplossing. Waarom? Eternit golfplaten zijn gemaakt van vezelcement, een brandveilig materiaal. De golfplaten van Eternit hebben dan ook een uitstekende brandreactieklasse van A2-s1, d0. Dit betekent dat ze praktisch onbrandbaar zijn en dat er in geval van brand nauwelijks rookontwikkeling is en er geen druppelvorming optreedt. Eternit golfplaten vormen daarmee een betrouwbare en brandveilige keuze voor elke stal, schuur of loods.

Wat houdt de brandreactieklasse A2-s1, d0 in?

Zoals je al vermoedde, heeft elke combinatie van een letter en een cijfer een specifieke betekenis:

  • De eerste waarde geeft informatie over de brandbaarheid van het materiaal. De waarde A2 houdt in dat het om een onbrandbaar product gaat.
  • De s-waarde heeft betrekking op de rookontwikkeling in geval van brand. De waarde s1 staat voor nauwelijks rook.
  • Druppelvorming (brandende druppels) wordt aangeduid met de d-waarde: d0 komt neer op geen druppelvorming.

Neem maatregelen inzake brandveiligheid

Branden kunnen op heel wat manieren ontstaan. Eén van de belangrijkste brandoorzaken in agrarische bedrijven heeft betrekking op de elektrische installaties. Het is dan ook cruciaal om je elektrische installaties regelmatig te inspecteren. Maar je kan nog zoveel meer doen. Zo kan je een aantal beleidsmatige maatregelen nemen die het brandrisico verkleinen. Denk aan het opstellen van draaiboeken en procedures, het aanstellen van een verantwoordelijke voor het veiligheidsbeleid, het regelmatig uitvoeren van controles, … Daarnaast doe je er goed aan om ook voorzorgsmaatregelen te nemen op het vlak van je bedrijfsterrein (zorg bv. voor voldoende verlichting en een stevig hekwerk), de opslag van brandbare materialen, je gebouw, … Ten slotte is het belangrijk om goed na te denken over (automatische) blusinstallaties, bewakingscamera’s, … Je kan dus zelf al heel veel doen!

Brandrisico bij zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een interessante oplossing om je energievoorziening te verduurzamen en/of ze goedkoper te maken. Maar zonnepanelen dragen ook een bepaalde brandrisico bij zich. Vooral bij de aansluitingen (het ontstaan van de vlamboog) en bij kabels die niet in een kabelgoot liggen, kan er brand ontstaan. Daarom is het essentieel om je volledige installatie te laten keuren door een erkende, onafhankelijke instantie. Tevens kan je het risico op een brand verkleinen door onder je zonnepanelen golfplaten te monteren. Eternit golfplaten hebben een dikte van 6,5 mm, hebben een uitstekende brandreactieklasse en dragen niet bij aan de verspreiding van het vuur. Zo zijn jouw dieren en opstallen goed beschermd. Als ondernemer besef je dat je brand te allen moet voorkomen. Met Eternit golfplaten zet je alvast in op veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Heb je nog vragen over Eternit golfplaten daken? Neem dan meteen contact met ons op.

Ontdek hier de Eternit Quickroofer

De Eternit Quickroofer is een revolutionaire, semi-automatische
machine die Ecolor golfplaten snel en eenvoudig op het dak legt.